Vytvořte si Chytrý web:

webové stránky a e-shop na vlastní doméně

Obsluha redakčního systému

Odpovědi na obecné otázky a záležitosti týkající se e-mailů najdete na samostatné stránce.

Chybí Vám zde nějaký návod typu "jak udělat"? Neváhejte a kontaktujte nás, v případě specifického požadavku tento s Vámi vyřešíme nebo rovnou sem přidáme další otázku a odpověď.

Odpovědi ohledně práce v redakčním systému

Jak změním úvodní stránku?

Na úvodní stránku můžete mít umístěné různé části vytvořeného obsahu. Rozmístění prvků na stránce můžete měnit, když v menu administrace kliknete na Nastavení a vzhled a následně Rozložení prvků na stránce. Zde můžete přidávat a ubírat různé prvky jak v domovské stránce, tak v dalších stránkách - nastavení je možné pro tyto 3 typy stránek:

  1. Domovská stránka
  2. Ostatní webové stránky 
  3. Stránky obsahující elektronický obchod

Rozmístění prvků na stránce nelze měnit u varianty Stránečky.

Přednastavený text s obrázkem domovské stránky v nové instalaci Chytrého webu lze editovat, pokud v menu administrace kliknete na Obsah stránek, zde Kliknutím rozbalíte kategorii obsahu Domovská stránka a následně můžete editovat její obsah po klinutí na ikonku dokumentu v řádku Vítejte na našich stránkách! (tento nadpis můžete v editaci také změnit).

nahoru

Jak vytvořím novou stránku?

Každá webová stránka v Chytrém webu (článek) je umístěna do určité kategorie, podobně jako jsou uspořádány soubory do složek ve Vašem počítači. Kategorie lze i vnořovat do sebe a vytvářet tak hierarchickou strukturu stránek. Touto hierarchií je možné mj. automaticky vytvářet menu a mapu webu (v závislosti na zaškrtnutí políčka zahrnout do menu v editaci kategorie).

V administračním menu klikněte na Obsah stránek a zde klikněte v řádku požadované kategorie, např. Informace, na ikonku dokumentu s hvězdičkou.Tím se dostanete k editaci nového článku, kde můžete editovat jeho titulek, perex (zobrazuje se v seznamu článků), samotný formátovaný text stránky a případně i metaúdaje jako čas, místo a autor (tyto využijete pro stránky typu reportáží z různých událostí). Nastavením platnosti od, do lze nechat článek na webu zobrazený jen v požadovanou dobu, může jít třeba o informace o nějaké sezónní akci - už při zadání nastavíte konec platnosti a dále nemusíte termín stažení článku hlídat. Vložíte-li ikonu, bude tato zobrazena v seznamu článků u perexu, obrázek pak vedle perexu při otevření celého článku. Pracujete-li na článku delší dobu než je hotový, nezaškrtávejte políčko aktivní, dokud jej nemáte dokončený. Chcete-li, aby byl přístupný i z menu, zaškrtněte políčko zahrnout do menu. V menu se zobrazují pouze aktivní články.

Chcete-li k článku připojit linky, soubory ke stažení nebo obrázky (vytvořit galerii), uložte článek. Po jeho opětovném otevření budete moci připojovat linky, soubory i obrázky. Pokud chcete zveřejnit až kompletní galerii, nechte článku nezaškrtnuto, že je aktivní a políčko aktivní u článku zaškrtněte až po dokončení galerie.

nahoru

Jak vložím vlastní logo do hlavičky stránky?

V administračním menu kliknete na Nastavení a vzhled, poté vyberete Editace základních údajů stránky (titulek, hlavička, patička, metaúdaje) a zde můžete mj. smazat stávající logo stránky a následně vložit nové.

nahoru

Jak upravím titulek a metaúdaje (klíčová slova a popis pro vyhledávače)?

V administračním menu kliknete na Nastavení a vzhled, poté vyberete Editace základních údajů stránky (titulek, hlavička, patička, metaúdaje) a zde můžete mj. změnit titulek stránek stejně jako klíčová slova a popis stránek pro vyhledávače a další údaje.

nahoru

Jak upravím umístění titulku nebo loga v hlavičce?

Umístění (pozici obrázku loga nebo titulku) lze upravit, když  v administračním menu kliknete na Nastavení a vzhled, poté vyberete Editace vlastního css. Zde je možné modifikovat nastavení grafických parametrů (css styly) pro jakékoliv prvky na stránce, v tomto případě:

  • logo bude nastaveno stylem pro DIV.header IMG{}
  • titulek bude nastaven stylem pro DIV.header H1{}
Pokud neovládáte CSS, může tyto změny provádět Váš grafik nebo kontaktujte naše technické oddělení, nastavení pozice Vám zdarma provedeme.

nahoru

Jak upravím patičku?

V administračním menu kliknete na Nastavení a vzhled, poté vyberete Editace základních údajů stránky (titulek, hlavička, patička, metaúdaje) a zde můžete mj. změnit patičku stránky včetně možnosti fomátování jejího obsahu.

nahoru

Jak přidám do menu link na jiný web?

V administračním menu kliknete na Obsah stránek, poté klikněte na novou položku menu (nad tabulkou s obsahem stránek) a následně můžete zadat název (zobrazený text v menu) a adresu URL (ve tvaru http://www.nejakaadresa.cz). Pokud chcete mít zvolený link v hlavní úrovni menu, nechte nadřazenou položku nastavenou na "---", jinak vyberte požadovaný prvek k zařazení. Aby se link zobrazil v menu, musíte jej učinit aktivním zaškrtnutím políčka aktivní, jinak zůstane skrytý.

Po odeslání formuláře s novým linkem můžete tento link přesouvat v rámci úrovně, kterou jste mu nastavili jako nadřazenou položku pomocí roletky a tlačíka ve sloupci pořadí.

nahoru

Jak vytvořím galerii obrázků?

Galerii lze připojit k existujícím článkům. Tedy buď můžete založit nový článek nebo otevřete editaci požadovaného článku (např. v administračním menu Obsah stránek, zde rozkliknout Informace a kliknutím na ikonku dokumentu ve sloupci editace otevřít příslušný článek). Pod formulářem pro editaci článku se nachází mj. Obrázková galerie, kde klikněte na nový záznam a následně můžete vyplnit název obrázku, dále vložit jeho plnou velikost a ikonkový náhled. Pokud nemáte obrázek připravený ve vhodných rozměrech, zaklikněte u plné velikosti zmenšení na velký obrázek a u náhledu na ikonku. Chytrý web provede příslušnou konverzi velikosti za Vás. Aby se obrázek zobrazil na stránkách, musíte mu zaškrtnout políčko aktivní.

Pokud chcete, aby se stránka chovala jako pouze galerie, nechejte u článku prázdný perex a text.

Galerie nabízí pro čtenáře Vašeho webu procházení obrázky bez nutnosti znovu načítat celou stránku s každým načtením obrázku a k dispozici je i funkce promítání (tzv. slideshow), kdy po kliknutí na >>> při plném zobrazení obrázku se postupně zobrazí všechny obrázky v galerii.

nahoru

Jak nabídnu čtenářům soubor ke stažení?

Soubory ke stažení lze připojit k existujícím článkům. Tedy buď můžete založit nový článek nebo otevřete editaci požadovaného článku (např. v administračním menu Obsah stránek, zde rozkliknout Informace a kliknutím na ikonku dokumentu ve sloupci editace otevřít příslušný článek). Pod formulářem pro editaci článku se nachází mj. Soubory ke stažení, kde klikněte na nový záznam a následně můžete vyplnit název, který bude zobrazen jako link ke stažení a dále vložte samotný soubor ke stažení. Aby se soubor ke stažení zobrazil na stránkách, musíte mu zaškrtnout políčko aktivní.

nahoru

Můžu do svého webu vložit formátovaný obsah odjinud?

Určitě můžete, ale záleží na tom, jakým způsobem byl původní obsah vytvořen. Chytrý web používá tzv. styly pro formátování textu a obrázků, což na jednu stranu částečně svazuje ruce, pokud chce někdo "divočejší" grafickou úpravu stránek, na druhou stranu lze prakticky na jedno klinutí změnit kompletně vzhled stránek z hlediska barev, mezer mezi prvky v layoutu apod.

Při vložení obsahu z jiného zdroje otevřete editaci příslušného článku (např.v administračním menu Obsah stránek, zde rozkliknout Informace a kliknutím na ikonku dokumentu ve sloupci editace otevřít příslušný článek) a "klasickou cestou" -C, -V vložíte obsah do vizuálního formuláře pro text. Poté lze v případě potřeby text označit a vyčistit nepatřičné formátování pomocí tlačítka gumy nebo štětečku z nástrojové lišty. Bohužel ne vždy je toto vyčištění účinné, formátování zdrojových dokumentů může být provedeno různým nekorektním způsobem, proto pokud budete mít "neřešitelné" problémy s formátováním, neváhejte nás kontaktovat, v rozumném rozsahu Vám převedeme obsah z jiných zdrojů zdarma.

Pokud přenášený obsah zahrnuje i obrázky, je potřeba tyto obrázky vložit do Chytrého webu přes Správce souborů (klikněte v administračním menu), kde si můžete obrázky organizovat i do složek a následně použít k vložení do článků. Pokud by při převzetí obsahu např. z jiného webu nebyly obrázky zkopírovány do správce souborů, může se po čase stát, že po změnách nebo zrušení původního zdroje obrázků se tyto obrázky nebudou načítat ani do stránek Chytrého webu.

nahoru

Kde najdu nápovědu k redakčnímu systému?

Nápověda je přítomna přímo v redakčním systému, když na každé stránce pod oranžovým titulkovým pruhem můžete kliknout na zobrazit nápovědu. Nápověda se zobrazuje se žlutým podbarvením buď v jednom bloku v horní části stránky nebo rozdělená do dílčích částí k jednotlivým položkám administrovaného obsahu.

nahoru